Elkülönítő fülke (Biosafe-300)
Elkülönítő fülke (Biosafe-300)

Rendszerjellemzők

  • negatív nyomású rendszer
  • nagy hatékonyságú HEPA szűrő
  • integrált UV-forrás
  • integrált UV-forrás
  • átlátszó fülke


A Biovéd 300 elkülönítő fülke a fertőző járványokban szenvedők elkülönítésére lett tervezve, hogy biztonságos környezetet lehessen kialakítani a fülke belsejében. A nagy hatékonyságú FA 300 HS szűrőrendszer a fülke oldalfalához van integrálva, s a lehető legjobb védelmet képes biztosítani fertőzés és szennyeződés veszélye ellen. A rendszer a fülke belsejéből elszívja a szennyezett levegőt a HEPA-szűrőn keresztül, s megszűrt, tiszta levegő kerül a külső térbe. A rendszerbe integrált kiváló minőségű UV-sugárforrás hatékonyanszétroncsolja a mikroorga­nizmusokat a HEPA-szűrő belsejében, s ezzel meg­akadályozza azok akku­mulálódását. Az így létre­hozott tér biztosítja a nor­mál tevékenység lehető­ségét az állomány szá­mára, további védőfel­szerelés vagy maszk vi­selése nélkül. Minden normál tevékenység vé­gezhető a védett téren belül, kihasználva az oda betett felszerelések (szé­kek, aszta­lok, kommuniká­ciós eszkö­zök, számítógé­pek, ágyak, szórakoztató és egyéb eszközök) lehe­tőségeit. A rendszer kifeje­zetten kór­házak (fertőző osztályok) számára terve­zett (ember­ről-emberre terjedő fertő­zések megakadályo­zá­sára), továbbá idősottho­nok és más kor­látozott képességű közös­ségek szá­mára. A rend­szer ne­gatív belső nyomás fenn­tartását biztosítja.

Szabványalkalmazás:

  • • Minőségellenőrzés ISO 9001 szerint
  • • AQAP 110 minőség­biztosítás
  • • Érintésvédelem IEC 60335-1
  • • Környezetvédelmi vizsgálat MIL-STD 810 D
  • • HEPA-szűrő haté-konyság EN 1822 IEST-PR-CC001.3

Specifikációk

Fülke

A fülke speciális fóliából készül, amely védelmet biztosít bármely ismert biológiai járvány és vírusok ellen. A fülke a belső kamrából és az elé kap­csolódó légzsilipből áll. A zsilip egy köztes nyomású - a belső szennyezett kamrától védett – tér, amely a belépés lehetőségét képes biztosítani a használat közben. A légzsilip mérete és a benne lévő nyomás az alkalma­zás speciális követelményeihez mérten tervezettek. Tépőzáras fedőlap takarja a húzózáras ajtót, javítva a fülke légmentes zárását. A belső kamra oldalfalába van beépítve a szűrőrendszer bemenete, valamint a kábel- és csőcsatlakozók. Egy felszerelés-ajtó van kialakítva a fülke elülső falán a belső kamra könnyebb berendezése érdekében.

Csomagolás

A rendszer három csomagolási egységben kerül szállításra és tárolásra. Egy az alumínium keretnek, egy a fülke fóliájának, s egy a szűrőrendszer számára. Az összes rendszerelem úgy van összecsomagolva, hogy azt két személy tudja vinni. 

A termék részletes adatainak megtekintéséhez, kérjük töltse le a termék adatlapját.

Gyártja:

Magyarországon kizárólagosan forgalmazza és szervízeli: